#یک_پیشنهاد

#مرتضی_پالیزوانی عاشق مرتضی مطهری بود‌. همیشه مطهری می‌خواند و کتاب‌هایش را تدریس می‌کرد؛ حتی در صله‌رحم‌های خانگی. این‌قدر عاشق بود که در همان روز و ساعت شهادت استادش به شهادت رسید.

بهشت زهرا رفتید، شادی روح او و همه معلمان فاتحه‌ای بفرستید:

قطعه ۲۴، ردیف ۱۴۳، شماره ۳۷

#بهشت‌گردی

روز معلم بر همه معلمان راستین مبارک باد

✋تا پیشنهادی دیگر:

ble.ir/join/YTdkMDA1Yj