#یک_پیشنهاد

دوست داری وقتی #کارت می‌کشی، بخشی از پولت برگرده؟

کد معرفی داپ اَپ:
20599063
با نصب داپ‌اپ و وارد کردن کد معرف بالا 50 هزار ریال #هدیه نقدی دریافت نمایید!
همچنین از حالا به بعد با خرید کارتی از اصناف عضو داپ اَپ (فروشگاه‌ها، خدمات پزشکی، باشگاه‌های ورزشی و...) هر روز تا 14 درصد از کل مبلغ خریدتون را به عنوان #پاداش #خرید، به صورت نقدی دریافت کنید. https://daapapp.com