...پاورقی فرهنگ و ارتباطات *وب‌نوشت حمید درویشی شاهکلائی، *متولد شیرگاه (سوادکوه شمالی) مازندران، *دانش‌آموخته دوره سوم کارشناسی ارشد پیوسته رشته «معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات» دانشگاه امام صادق علیه السلام. *دانشجوی پنجمین دوره دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام. *اولین «رتبه یک» کنکور سراسری دکتری علوم ارتباطات (1390). *مؤسس قرارگاه نشریات حیات و سردبیر سابق ماه‌نامه فرهنگی سیاسی حیات، نشریه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام، سال بیست و یکم و بیست و دوم. *معاون سابق آموزش و معاون سابق ارتباطات مرکز آموزش‌های مجازی بسیج مستضعفین *پژوهش‌گر برتر مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی (1394) *با افتخارتر از همه: برادرزاده سردار سپاه اسلام، پاسدار شهید برزو درویشی. * وبلاگ پاورقی فرهنگ و ارتباطات به متن‎‌ها و حاشیه‌های فرهنگ و ارتباطات با اولویت انقلاب اسلامی و علاقه نویسنده می‌پردازد. http://pavaraqi.mihanblog.com 2018-10-16T17:44:00+01:00 text/html 2018-10-10T06:02:32+01:00 pavaraqi.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی جابجایی ی بین عین و دال http://pavaraqi.mihanblog.com/post/655 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2018-07-09T02:01:00+01:00 pavaraqi.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی گزینش مکتبی دانشگاه امام صادق http://pavaraqi.mihanblog.com/post/654 <p>شهادت امام #صادق است. دانشگاه او گزینش سلیقه‌ای و عقیدتی نداشت و حتی برخی دانش‌آموختگان مکتبش از جمله امامان #اهل_سنت شدند. </p> <p>اما داستان #گزینش سخت و عجیب دانشگاه آن حضرت را باید در حدیث #عنوان بصری خواند و گریست. </p> <p><span style="font-size: 11px;"><br></span> </p> <p>۲۷ نیم‌سال متوالی است دانشجوی دانشگاه شهرک قدس اشغالی هستم که به نام آن حضرت مزین شده است؛ همین و نه بیشتر. </p> <p><span style="font-size: 11px;"><br></span> </p> <p>www.PavaraQi.ir | @PavaraQi </p> text/html 2018-07-01T07:42:25+01:00 pavaraqi.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی این تابستان را با چهارشنبه‌های متفاوت تجربه کنید! http://pavaraqi.mihanblog.com/post/652 <div class="field field-name-field-post-image field-type-image field-label-hidden" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: droid, Tahoma, Arial, Geneva, sans-serif; font-size: 14.994px; background-color: rgb(246, 246, 242);"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://tarbiateslami.com/dp/sites/files/posts/1528674388-U4-N683.jpg" style="color: rgb(35, 174, 255); text-decoration-line: none;"><img typeof="foaf:Image" src="http://tarbiateslami.com/dp/sites/files/styles/large/public/posts/1528674388-U4-N683.jpg?itok=8O80rol-" width="554" height="300" alt="" style="border: 0px; outline: 0px; border-radius: 5px; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; transition-duration: 0.5s;"></a></div></div></div><div class="field field-name-field-post-body field-type-text-with-summary field-label-hidden" style="background-color: rgb(246, 246, 242);"><div class="field-items" style=""><div class="field-item even" style=""><p style="margin: 0px 0px 1.2em;"></p><div style="color: rgb(59, 59, 59); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(219, 248, 239); color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">#پیشنهاد</span></div><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><span class="emoji-outer emoji-sizer" style="color: rgb(58, 63, 104); min-width: 0px; min-height: 0px; line-height: 22px; display: inline-block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: top; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-size: 100%; pointer-events: none; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><span class="emoji-inner" title=":ok_hand:" style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; display: block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: inherit; direction: rtl; background: url(&quot;assets/images/emoji/sheet_apple_64.png&quot;) 37.5% 5% / 4100%; text-indent: -9999px;">:ok_hand:</span></span><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><div style="text-align: justify;">این تابستان، هم پایه‌های فکری‌تان را هم محکم کنید و هم مربی سواد رسانه‌ای شوید!</div></span><div style="text-align: justify;"><font color="#3a3f68"><span style="white-space: pre-wrap;"><br></span></font></div><span class="emoji-outer emoji-sizer" style="color: rgb(58, 63, 104); min-width: 0px; min-height: 0px; line-height: 22px; display: inline-block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: top; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-size: 100%; pointer-events: none; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><span class="emoji-inner" title=":small_blue_diamond:" style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; display: block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: inherit; direction: rtl; background: url(&quot;assets/images/emoji/sheet_apple_64.png&quot;) 60% 10% / 4100%; text-indent: -9999px;">:small_blue_diamond:</span></span><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><div style="text-align: justify;">این روزها نیاز به مربی سواد رسانه‌ای، زیاد احساس می‌شود؛ چه برای مدارس، نوجوانان و خانواده‌ها، چه دوره‌های آموزشی بسیج و سازمان‌ها. مراکز مختلفی هم اقدام به برگزاری دوره‌های تربیت مربی سواد رسانه‌ای کرده‌اند.</div></span><div style="text-align: justify;"><font color="#3a3f68"><span style="white-space: pre-wrap;"><br></span></font></div><span class="emoji-outer emoji-sizer" style="color: rgb(58, 63, 104); min-width: 0px; min-height: 0px; line-height: 22px; display: inline-block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: top; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-size: 100%; pointer-events: none; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><span class="emoji-inner" title=":white_check_mark:" style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; display: block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: inherit; direction: rtl; background: url(&quot;assets/images/emoji/sheet_apple_64.png&quot;) 7.5% 12.5% / 4100%; text-indent: -9999px;">:white_check_mark:</span></span><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><div style="text-align: justify;"> مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در راستای رسالت خود و با توجه به سابقه خود در این زمینه، اولین دوره تربیت مربی سواد رسانه‌ای و فضای مجازی را با یک تفاوت برگزار می‌کند؛ آن هم اینکه همه مربیان باید پایه‌های اندیشه‌ای و انتقادی مستحکمی را با مطالعه آثار شهید مطهری به دست آورند. </div></span><span class="emoji-outer emoji-sizer" style="color: rgb(58, 63, 104); min-width: 0px; min-height: 0px; line-height: 22px; display: inline-block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: top; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-size: 100%; pointer-events: none; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><span class="emoji-inner" title=":beginner:" style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; display: block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: inherit; direction: rtl; background: url(&quot;assets/images/emoji/sheet_apple_64.png&quot;) 57.5% 90% / 4100%; text-indent: -9999px;">:beginner:</span></span><span class="emoji-outer emoji-sizer" style="color: rgb(58, 63, 104); min-width: 0px; min-height: 0px; line-height: 22px; display: inline-block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: top; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-size: 100%; pointer-events: none; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><span class="emoji-inner" title=":beginner:" style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; display: block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: inherit; direction: rtl; background: url(&quot;assets/images/emoji/sheet_apple_64.png&quot;) 57.5% 90% / 4100%; text-indent: -9999px;">:beginner:</span></span><span class="emoji-outer emoji-sizer" style="color: rgb(58, 63, 104); min-width: 0px; min-height: 0px; line-height: 22px; display: inline-block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: top; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-size: 100%; pointer-events: none; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><span class="emoji-inner" title=":beginner:" style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; display: block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: inherit; direction: rtl; background: url(&quot;assets/images/emoji/sheet_apple_64.png&quot;) 57.5% 90% / 4100%; text-indent: -9999px;">:beginner:</span></span><div style="text-align: justify;"><font color="#3a3f68"><span style="white-space: pre-wrap;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><div style="text-align: justify;">۱۲ جلسه کلاس سواد رسانه‌ای (با اشراف و تدریس دکتر سید بشیر حسینی و دکتر مدرسی) + ۱۲ جلسه کلاس نظام اندیشه دینی (بینش مطهر با اشراف دکتر هاشمی گلپایگانی) + ۱۲ جلسه مباحثه = ۱۲۰ هزار تومان (با احتساب تخفیف عید فطر)</div></span><span class="emoji-outer emoji-sizer" style="color: rgb(58, 63, 104); min-width: 0px; min-height: 0px; line-height: 22px; display: inline-block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: top; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-size: 100%; pointer-events: none; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><span class="emoji-inner" title=":small_red_triangle_down:" style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; display: block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: inherit; direction: rtl; background: url(&quot;assets/images/emoji/sheet_apple_64.png&quot;) 60% 15% / 4100%; text-indent: -9999px;">:small_red_triangle_down:</span></span><span class="emoji-outer emoji-sizer" style="color: rgb(58, 63, 104); min-width: 0px; min-height: 0px; line-height: 22px; display: inline-block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: top; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-size: 100%; pointer-events: none; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><span class="emoji-inner" title=":small_red_triangle_down:" style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; display: block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: inherit; direction: rtl; background: url(&quot;assets/images/emoji/sheet_apple_64.png&quot;) 60% 15% / 4100%; text-indent: -9999px;">:small_red_triangle_down:</span></span><span class="emoji-outer emoji-sizer" style="color: rgb(58, 63, 104); min-width: 0px; min-height: 0px; line-height: 22px; display: inline-block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: top; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-size: 100%; pointer-events: none; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><span class="emoji-inner" title=":small_red_triangle_down:" style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; display: block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: inherit; direction: rtl; background: url(&quot;assets/images/emoji/sheet_apple_64.png&quot;) 60% 15% / 4100%; text-indent: -9999px;">:small_red_triangle_down:</span></span><div style="text-align: justify;"><font color="#3a3f68"><span style="white-space: pre-wrap;"><br></span></font></div><span class="emoji-outer emoji-sizer" style="color: rgb(58, 63, 104); min-width: 0px; min-height: 0px; line-height: 22px; display: inline-block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: top; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-size: 100%; pointer-events: none; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><span class="emoji-inner" title=":small_orange_diamond:" style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; display: block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: inherit; direction: rtl; background: url(&quot;assets/images/emoji/sheet_apple_64.png&quot;) 60% 7.5% / 4100%; text-indent: -9999px;">:small_orange_diamond:</span></span><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><div style="text-align: justify;">افتتاحیه: ۱۴ تیر</div></span><span class="emoji-outer emoji-sizer" style="color: rgb(58, 63, 104); min-width: 0px; min-height: 0px; line-height: 22px; display: inline-block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: top; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-size: 100%; pointer-events: none; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><span class="emoji-inner" title=":small_orange_diamond:" style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; display: block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: inherit; direction: rtl; background: url(&quot;assets/images/emoji/sheet_apple_64.png&quot;) 60% 7.5% / 4100%; text-indent: -9999px;">:small_orange_diamond:</span></span><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><div style="text-align: justify;">کلاس‌ها: فقط در تهران، چهارشنبه‌‌عصرها (یک هفته در میون، شهید مطهری و سواد رسانه‌ای)</div></span><div style="text-align: justify;"><font color="#3a3f68"><span style="white-space: pre-wrap;"><br></span></font></div><span class="emoji-outer emoji-sizer" style="color: rgb(58, 63, 104); min-width: 0px; min-height: 0px; line-height: 22px; display: inline-block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: top; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-size: 100%; pointer-events: none; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><span class="emoji-inner" title=":bulb:" style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; display: block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: inherit; direction: rtl; background: url(&quot;assets/images/emoji/sheet_apple_64.png&quot;) 50% 30% / 4100%; text-indent: -9999px;">:bulb:</span></span><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><div style="text-align: justify;">نکته: کسانی که قبلاً دوره بینش مطهر را گذرانده‌اند و فقط می‌خواهند در کلاس‌های سواد رسانه‌ای شرکت کنند، می‌توانند با تخفیف ویژه در این دوره شرکت کنند.</div></span><div style="text-align: justify;"><font color="#3a3f68"><span style="white-space: pre-wrap;"><br></span></font></div><span class="emoji-outer emoji-sizer" style="color: rgb(58, 63, 104); min-width: 0px; min-height: 0px; line-height: 22px; display: inline-block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: top; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-size: 100%; pointer-events: none; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><span class="emoji-inner" title=":globe_with_meridians:" style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; display: block; width: 22px; height: 22px; vertical-align: inherit; direction: rtl; background: url(&quot;assets/images/emoji/sheet_apple_64.png&quot;) 12.5% 90% / 4100%; text-indent: -9999px;">:globe_with_meridians:</span></span><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(219, 248, 239);"><div style="text-align: justify;"> ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر در بله و سروش: <span to="@savaaderesane" class="message__mention" event_attached="true" style="color: rgb(70, 142, 229); min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; cursor: pointer;">@savaaderesane</span></div></span><div style="text-align: justify;"><font color="#3a3f68"><span style="white-space: pre-wrap;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify; color: rgb(35, 145, 255); min-width: 0px; min-height: 0px; background-color: rgb(219, 248, 239); text-decoration-line: none; white-space: pre-wrap;"><a target="_blank" href="http://www.pavaraqi.ir/" style="color: rgb(35, 145, 255); min-width: 0px; min-height: 0px; background-color: rgb(219, 248, 239); text-decoration-line: none; text-align: right; white-space: pre-wrap;"></a><a target="_blank" href="http://www.pavaraqi.ir/" style="color: rgb(35, 145, 255); min-width: 0px; min-height: 0px; text-decoration-line: none;">www.PavaraQi.ir</a><span style="color: rgb(58, 63, 104);"> | </span><span to="@PavaraQi" class="message__mention" event_attached="true" style="color: rgb(70, 142, 229); min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; cursor: pointer;">@PavaraQi</span></div></font><p></p></div></div></div> text/html 2018-06-27T05:41:22+01:00 pavaraqi.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی نذر فرهنگی؛ حمایت از مسجدنما http://pavaraqi.mihanblog.com/post/653 <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">مسجدنما یک حرکت فرهنگی خودجوش است که از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده است.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://bayanbox.ir/view/1425441475102181979/masjednama.gif" width="500&quot;" alt="نتیجه تصویری برای مسجدنما" style="text-align: center;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;ما ابتدا متوجه ظرفیت تابلو اعلانات مساجد شدیم و محتوای خوب اسلامی و اجتماعی را با طراحی‌های زیبا به صورت هفتگی ارائه کردیم تا فعالان مسجدی بتوانند رایگان و آسان چراغ تابلو اعلاناتشان را روشن کنند.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/1268163260461021057/info-2.jpg"></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">به مرور به ابعاد مختلف فعالیت‌های تربیتی مسجد پرداختیم و نیازهای مختلف فعالان مسجدی را پوشش دادیم. مدرسه‌نما برای نوجوانان متولد شد و...</span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/4728990083151020082/info-3.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">دوستان جدیدی هم اضافه شدند و امروز نزدیک ۲۰ نفر در تولید محتوا، ویراستاری، طراحی و بارگزاری مطالب در سامانه‌ها و کانال‌ها همکاری می‌کنند.</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">&nbsp;</span></div><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><div style="text-align: justify;">در این سال‌ها هم مستقل بودیم و کارها بیش از هر چیز با عشق پیش ‌رفت.</div></span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><div style="text-align: justify;">اما توسعه فعالیت‌ها افزایش هزینه‌ها را در پی داشته است.&nbsp;</div></span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><b>ما تلاش داشته و داریم از بیت‌المال برای مسجدنما هزینه نکنیم.&nbsp;</b></div></span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><div style="text-align: justify;">مسجدنما و مدرسه‌نما ماهانه حدود ۴ میلیون تومان هزینه اجتناب‌ناپذیر دارند.</div></span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><div style="text-align: justify;">یاری‌مان می‌دهید؟!</div></span><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><br></font></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><div style="text-align: justify;">اگر مایل بودید، از&nbsp;<a href="https://api.nextpay.org/gateway/link/m6nS9Z15ef" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(31, 130, 167); text-decoration-line: none;">اینجا</a>&nbsp;اقدام کنید!</div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;">این شماره کارت نزد بانک پارسیان هم برای مسجدنماست؛ به اسم آقای محمدحسین شاه‌آبادی</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><strong style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;">۶۲۲۱-۰۶۱۱-۰۶۵۲-۰۷۲۱</strong></div><div style="text-align: justify;">سپاس</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div></span></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><b>بیشتر درباره مسجدنما بدانید؛ برخی‌ بازتاب‌های مسجدنما</b><br><br>فیلم-گزارش خبری صداوسیما درباره مسجدنما (<a href="http://bayanbox.ir/view/mp4/3439785046719195857/424295.mp4" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">تقدیر از مسجدنما در همایش ملی مدیران فضای مجازی (<a href="http://www.bultannews.com/fa/news/450380/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">مسجدنما در جمع وبلاگ‌های برتر سال ۱۳۹۳- بیان (<a href="http://blog.ir/topblogs/93" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">نشریه راهنما-نیازمندی‌های هیئت، ویژه‌نامه مسجدنما (<a href="http://1542.org/mahsoolat/Manshorat/Rahnema/Rahnema-19.pdf" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">از نمای مسجد تا مسجدنما؛ مصاحبه با مسجدنما در خبرنامه صادق (<a href="http://isunews.ir/13396/%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C/" target="_blank" title="">+</a>)<br></div><div style="text-align: justify;">مسجدنما؛ الگوی موفق کار فرهنگی خودجوش- تریبون مستضعفین (<a href="https://www.teribon.ir/archives/303595/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88.html" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">پایگاهی ساده اما شریف؛ معرفی مسجدنما در پایگاه حلقه وصل (<a href="http://hvasl.ir/node/3505" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;"><div>فیلم- معرفی مسجدنما در برنامه عصرانه شبکه افق (<a href="https://www.aparat.com/v/dlb61/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D9%81%D9%82" target="_blank" title="">+</a>)</div><div>اهدای بسته‌های فرهنگی به مدارس و مساجد کشور- خبرگزاری دفاع مقدس (<a href="http://defapress.ir/fa/news/70366/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1" target="_blank" title="">+</a>)</div></div><div style="text-align: justify;">پرده‌نگارهای قرآنی ویژه ماه رمضان منتشر شد- نمونه خبر خبرگزاری قرآنی درباره فعالیت‌های مسجدنما (<a href="http://iqna.ir/fa/news/3506151/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="">+</a>)<br>پایگاهی برای معرفت‌افزایی؛ مصاحبه با مسجدنما در خبرگزاری شبستان (<a href="http://shabestan.ir/detail/news/513994" target="_blank" title="">+</a>)<br>گفتگو با حسین براتی؛ مصاحبه با مسجدنما در مصاحبه (<a href="http://interview.blog.ir/post/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">یار مهربان در مسجدنما- قفسه (<a href="http://qafase.ir/post/138" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">ارسال بسته‌های هفتگی تابلو اعلانات برای مساجد و مدارس- خبرگزاری تسنیم (<a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/11/24/999584/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">معرفی مسجدنما در صالحین آنلاین (<a href="http://www.salehinonline.ir/8464/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%9B-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF/" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">معرفی مسجدنما در بهشت (<a href="http://beheshto.ir/view/post:1514309" target="_blank" title="">+</a>)<br>معرفی تارنمای مسجدنما+تصاویر-پایگاه تخصصی محافل مذهبی: عقیق (<a href="http://aghigh.ir/fa/news/69589/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">مسجدنما؛ یک سایت پر از ایده‌ها، طرح‌ها و مطالب آماده فرهنگی- دیجی‌زیست (<a href="http://digizist.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%9B%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7-%D9%88/" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">معرفی مسجدنما در بانک ایده‌های مسجدی-بام (<a href="http://masjedidea.ir/ideas/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7/" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">معرفی مسجدنما در وبلاگ مسجد ما (<a href="http://masjedema.mihanblog.com/post/tag/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">معرفی مسجدنما در پایگاه اطلاع‌رسانی حدیث شیعه (<a href="http://hadith.net/post/53474/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7/" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">معرفی کانال مسجدنما و مدرسه‌نما در سروش- کافه کانال (<a href="http://www.cafekanal.com/channle/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7/" target="_blank" title="">+</a>)<br>لقمه آماده برای فعالان فرهنگی؛ مصاحبه با مسجدنما در حلقه وصل (<a href="http://hvasl.ir/content/13424" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">ارسال بسته‌های فرهنگی تابلو اعلانات به مساجد و مدارس- قدس‌آنلاین (<a href="http://qudsonline.ir/news/349261/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">حضور مسجدنما در سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی- مسجدنیوز (<a href="https://www.masjednews.com/news/2715" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">سایت تخصصی مسجدنما در تارنمای صالحین- خبرگزاری تابناک (<a href="http://www.tabnaksemnan.ir/fa/news/207582/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">مسجدنما؛ سامانه‌ای برای ترویج فرهنگ اسلامی- خبرگزاری حوزه نیوز (<a href="http://hawzahnews.com/detail/Video/424295" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">حضور مسجدنما و مدرسه‌نما در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی- پایگاه ۵۹۸ (<a href="http://www.598.ir/fa/news/364148/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">دعای روزهای آخر ماه شعبان - نمونه بازتاب مطالب مسجدنما در خبرگزاری جهان نیوز (<a href="http://www.jahannews.com/news/611386/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">ارزش کار در این است که برای خدا باشد-نمونه بازتاب مطالب مسجدنما در هشتگ (<a href="http://8tag.ir/news/11150545512089393059-3323562995979434419" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">چشم و چراغ ملت- نمونه بازتاب مطالب مسجدنما در خبرگزاری آریا (<a href="http://www.aryanews.com/News/20180303113605013/" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">تکلیف معلوم است- نمونه بازتاب مطالب مدرسه‌نما در خبرگزاری صداوسیما (<a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2120170/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">تابلو اعلانات برای مسافران نوروزی تولید شد- خبرگزاری ایکنا (<a href="http://iqna.ir/fa/news/3484058/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">سنگر محله؛ نشریه خواندنی بچه‌مسجدی‌ها؛ تولید جدید مسجدنما- خبرنامه صادق (<a href="http://isunews.ir/14258/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%8C%E2%80%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B3/" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">حضور مسجدنما و مدرسه‌نما در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی- خبرگزاری دانشجو (<a href="http://snn.ir/fa/news/488940/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">معرفی کانال مسجدنما و مدرسه‌نما- راسخون (<a href="https://rasekhoon.net/webdirectory/show/755738/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7/" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">سایت تخصصی مسجدنما در سامانه صالحین- تابناک (<a href="http://www.tabnaksemnan.ir/fa/news/207582/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">معرفی مسجدنما در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی (<a href="http://tarbiateslami.com/dp/node/21" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">معرفی سنگر محله (نشریه وابسته به مسجدنما) در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی (<a href="http://tarbiateslami.com/dp/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">معرفی مدرسه‌نما در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی (<a href="http://tarbiateslami.com/dp/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">بسته جدید مسجدنما منتشر شد- نامه دین و فرهنگ (<a href="http://darvishi.rasekhoonblog.com/show/382665/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">معرفی مسجدنما در سرو ۲۴ (<a href="http://sarv24.ir/1394/02/07/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">معرفی مسجدنما در مجله بنیانا (<a href="https://bonyana.com/5916/1394/01/02/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%9B%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF/" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">معرفی مسجدنما در پایگاه مشعر (<a href="http://1542.org/index.php/2013-03-26-15-46-05/rahnema/685-rahnema-19.html" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">پرده‌نگارهای قرآنی صفحه‌به‌صفحه مسجدنما-سراج ۲۴ (<a href="http://seraj24.ir/fa/news-details/137213/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">معرفی مسجدنما در پایگاه بچه‌های بهشت (<a href="http://b-behesht.ir/1394/05/30/masjednema" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;">مطالب مرتبط با مسجدنما در پایگاه مربی (<a href="http://morabbee.ir/tag/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7" target="_blank" title="">+</a>)</div><div style="text-align: justify;"><br></div></span></font> text/html 2018-05-29T06:31:04+01:00 pavaraqi.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی حمایت از کالای چینی http://pavaraqi.mihanblog.com/post/651 <div style="text-align: justify;"><span style="text-align: right; font-family: Mihan-Iransans;">#پیشنهاد</span></div><font face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: right;">پویش [حمایت از کالای چینی] (</span><a href="http://basalam.ir/new/page/chin" target="_blank" title="">http://basalam.ir/new/page/chin</a><span style="text-align: right;">) را یادتان هست؟&nbsp;</span></div><span style="text-align: right; "><div style="text-align: justify;">مردم دهستان #چین، امروز خوشحال‌ترند. جنب‌وجوش آماده‌سازی و ارسال این سفارش‌ها خاطره شیرینی را برای اهالی به وجود آورده است. آن‌ها امروز می‌توانند به بازارهایی بسیار بزرگ‌تر از دهستان خودشان و شهر یاسوج فکر کنند. امروز خیلی‌ها دوست دارند باز هم نان تیری بخورند، در جیب بچه‌شان به جای چیپس و پفک، کشک محلی چین بگذارند و غذاهایشان را با کره و روغن محلی چین بپزند.</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><span style="text-align: right; "><div style="text-align: justify;">چین نشان داد که ظرفیت‌های بزرگی برای احیای روستاهای کشور وجود دارد و می‌شود از فناوری‌های جدید برای روستاها نیز استفاده کرد؛ فقط کمی همت و امید می‌خواهد و اندکی عشق و محبت.</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><span style="text-align: right; "><div style="text-align: justify;">راستی فقط چین نیست؛ برای خرید محصولات روستاهای مختلف ایران، امروز اقدام کنید!</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><span style="text-align: right; "><div style="text-align: justify;">با این کد تخفیف سلام‌رسان می‌توانید اولین خرید خود را با ۱۰ درصد تخفیف انجام بدهید: Slmvagb5</div></span><span style="text-align: right; "><div style="text-align: justify;">در بازار اجتماعی با سلام: <a target="_blank" href="http://basalam.ir/" style="min-width: 0px; min-height: 0px;">basalam.ir</a></div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px;"><a target="_blank" href="http://www.pavaraqi.ir/" style="min-width: 0px; min-height: 0px; text-align: right; "><a target="_blank" href="http://www.pavaraqi.ir/" style="min-width: 0px; min-height: 0px;">www.PavaraQi.ir</a> | <span to="@PavaraQi" class="message__mention" event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; cursor: pointer;">@PavaraQi</span></a></div></font>