با این ستاره های می شود راه را پیدا کرد. (امام خامنه ای)

قدر عمر را بدانیم

«حساب کردم سنجیدم که من برای آنکه عاطل و باطل نباشم باید چه بدانم و چه بکنم و چون (بایستها) را آمار گرفتم و زمان مخصوصی را که برای اجرای آنها لازم داشتم حساب نمودم به این نتیجه رسیدم در زندگی من ... دیگر فرصتی برای مستحب و مباح باقی نمی ماند تا چه رسد به مکروه و نعوذبالله حرام. این بود که برای یادگیری و انجام بایستها برنامه ریزی و زمان بندی نمودم و حاصل آن شد که تکالیف من برای آنکه از تعطیل و بطالت رهایی یابم، بیش از وقت و فرصتی است که دارم. دیگر کمترین غفلت و کوچکترین تسامح را روا نداشته؛ آنچه را طبق برنامه انجام می دادم ضروری و واجب می دانستم...» (ص 45).

او آیت الله شهید عبدالوهاب قاسمی سوادکوهی بود که هفت تیر شصت در دفتر حزب جمهوری اسلامی به سوی معبود شتافت.

کتابشناسی:

محمدرضا صادقی سوادکوهی، منادی ولایت، ساری، ترنم بهار، 1388.

صفحه آیت الله شهید عبدالوهاب قاسمی در گودریدز +

صفحه کتاب منادی ولایت در سایت گودریدز +