یک ماه قبل، نهم دی ماه 1388

  نوشتیم

  محاکمه، اما خوانده شد مناظره!

  نوشتیم

  گوشمالی، خوانده شد ماستمالی!

  نوشتیم

  ولایت، خوانده شد حکمیت!

  نوشتیم

  دادگری، خوانده شد میانجیگری!

  نوشتیم

  اقتدار، خوانده شد اعتدال!

   

  دوستی پیامک زده بود که اصلا چطور است به جای سران فتنه ما را بازداشت کنند!


  لبیک یا خامنه ای