| خسته نباشید به جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در تبریز |
وب‌سایت «خاطرات مربیان پرورشی دهه‌شصت»

خاطره، از منابع ارزشمند برای تدوین تاریخ فرهنگی انقلاب اسلامی است. در این میان،اهمیت خاطرات مربیان پرورشی که با تربیت نسل انقلابی سروکار دارند، چیزی دیگری است.

در این وب‌سایت خاطرات مربیان پرورشی دهه‌شصت به همراه مجموعه باارزشی از تصاویر، مصاحبه‌ها، فیلم و... قابل دسترسی است. 

طرح جلد کتاب سرودهای انقلابی دهه 60 مربیان پرورشی تربیتی
تصویر جلد کتابچه سرودهای انقلابی امورتربیتی آذربایجان شرقی

واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در تبریز، این خاطرات را جمع‌آوری می‌کند. شایسته است چنین حرکت‌هایی در همه استان‌ها و شهرستان‌ها انجام گردد.