چرا ما با این سینما مخالفیم؟!!!

ولی معظم فقیه،‌امام روح الله عزیز، دوازدهم بهمن 1357، در بهشت زهرای تهران برایمان تبیین كردند كه با كدام سینما موافقیم و با كدام سینما مخالفیم:

«ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم.
»

« ما با آن چیزی که در خدمت اجانب برای عقب‌نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ماست، با آن مخالف هستیم.
»
« سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.»