توجه: این کتاب به سبک شخصی خودم (کلیدواژه های موضوعی) خلاصه شده است و لزوما از معیارهای پذیرفته شده تبعیت نمی کند. این خلاصه صرفا کاربرد پژوهشی دارد. یعنی شما می توانید مطمئن باشید در این موارد در کتاب  

  استاد محترم، مهدی محسنیان راد که عمری را در راه تولید دانش صرف کرده اند

  استاد محسنیان،  (استاد این ترم درس تحولات فرهنگی و ارتباطی ایران ما) نتایجی خواهید یافت. این سبک خلاصه نویسی، شما را از مطالعه اصل کتاب بی نیاز نخواهد کرد. مطمئنا مباحث دیگری هم در کتاب مطرح شده که برای من کاربرد نداشته (من در جهت سیر کلی مباحث ترجیح به حذف آنها داده ام)، در نتیجه حذف شده اند. البته سعی شده هر آنچه مرتبط با جلوه های فرهنگ و ارتباطات است، حفظ شود. انشاءالله بعدها بیشتر از این نوع خلاصه نویسی خواهم نوشت.

  کتابشناسی: ایران در چهار کهکشان ارتباطی: سیر تحول تاریخ ارتباطات در ایران، از آغاز تا امروز، دکتر مهدی محسنیان راد، تهران، انتشارات سروش، چاپ دوم 1387 (سه جلد)

  آرزوی مقدمه: دیدار چهره خوانندگان در موقع نوشتن

  ایده نوشتن تاریخ ارتباطات بر اساس نظریات  کهکشان شفاهی، گوتنبرگ، مارکنی مک لوهان؛ اضافه کردن کهکشان جدید متناسب با تمدن ایران با نام داریوش و مانی (دارمانی) که سهم عمده ای در این کهکشکان داشته اند. در این کتاب به ویژگی ها و مصادیقی از این کهکشهانها خواهیم پرداخت.

  کهکشان شفاهی: این کهکشان در ایران غنی تر از اروپا بوده است

  فصل اول: آغاز ارتباط

  • همزیستی انسان کرومانیون -ما- و نئاندرتال -دیو-
  • فرواک -اسطوره- : 1- حرکت+بیان 2-  پیش+ گفتار
  • انواع پیکرنگاره ها یا دیوار نگاره ها: 1- شکل نگار picture-writing: مرد جدا، قایق جدا، دریا جدا 2- صورت نگاشت pictogram: کمی انتزاعی تر 3- نشانه های تصویری pictorial signs: مثل تابلوی خطر ریزش کوه
  • پاکت سفالی -4000 سال ق.م- که اطلاعات عددی را به صورت اجسام و ریز و درشت -نشانه های حجمی 8000 ق.م - درون آن قرار گرفته و پختن در کوره و ارسال برای مخاطب
  • مُهر روی پاکت: اولین گام تبدیل پیام های سه بعدی به دو بعدی
  • تحول عددنویسی: اول مثلا برای 3 کوزه روغن: سه نشانه حجمی تخم مرغ شکل و سپس(=تحول) شکل اولیه ای از کوزه و برای عدد3 سه علامت خط و نقطه مثل 6 بشکه نفت
  • پیدایش مُهر در 4000 ق.م
  • از بین رفتن آثار تمدنی مثلا در شهداد به خاطر گرما و فرسایش و ...
  • مجسمه سنگی 3000 ق.م بیشابور، نماینده ارتباطات میان فرهنگی بین تمدنهای بین النهرین و موهنجودارو
  • مُهر با آثار خطی در جیرفت: بین النهرین مهد تمدن نیست
  • فرضیه آموزش خط توسط دیوها به انسان کرومانیون
  • شکار دسته جمعی: نمونه ساده ارتباط گروهی
  • نمونه پیشرفته: مناسک در چغازنبیل: از کهن ترین مراکز ارتباط گروهی جهان ق 13 ق.م
  • جای پای نوجوان عیلامی در چغازنبیل: از نخستین نشانه های طبیعی ارتباطات natural cue
  • بنای صحن (آمفی تئاتر) 500 نفره شیبدار چغازنبیل: از بارزترین نشانه های ارتباطات گروهی (مراسم قربانی، سخنرانی و ...

  کهکشان دارمانی

  فصل دوم: انتقال پیام

   جلد کتاب ایران در 4 کهکشانمنتظر باشید!