به مناسبت انعکاس گزینشی و تحریف شده یادداشت باغ ایرانی قلهک در رسانه‌ بهایی بی‌بی‌سی
BBC حتی اگر برای حسین هم گریه کند، باز هم دشمن شماره یک شماست!
اول از همه پرچم انگلیس پایین آمد
رسانه‌های جریان فتنه که هیچ، سایت بالاترین، و امثال آن هم حتی اگر بخواهند دشمن ما حساب نمی‌شوند!
باور کنید.
آن‌ها را خیلی چیز حساب کنیم، می‌شوند آلت دست دشمنان ما.
اما بی‌بی‌سی، اگر مجلس روضه اباعبدالله هم پخش کند، باز هم دشمن درجه یک ما است.
رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی و وابسته به رژیم اشغال‌گر قدس، دشمن شماره یک ملت ایران و همه ملل مستضعف و آزادی‌خواه جهان هستند. در دشمنی آنها همین بس که یک نکته مثبت در تاریخشان دیده نمی شود.
ما را به خیر آنها امید نیست، کاش شر رسانند!
اما «شر رسانی»، جزء ذات رسانه‌های شر است!
دعا کنید خوراک که هیچ، بهانه هم به دست رسانه‌های دشمن ندهیم.
دعا کنید، زودتر شهید شویم.