شمر و اوباما روی جلد حیات
شماره جدید (67) ماه‌نامه فرهنگی حیات به همت قرارگاه نشریات حیات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شد
خسته نباشید به همه اهالی خوب قرارگاه حیات
اطلاعات بیشتر در وبلاگ نشریه: http://hayatmag.ir/extrapage/hayat
ماهنامه فرهنگی سیاسی حیات نشریه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام