از جهت ترویج فرهنگ درست‌نویسی

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلامبه بهانه نامه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به مسئولین قوای سه گانه کشور (+)
آیا می‌دانید خطای مسئولین فرهنگی کشور چیست؟
خطای مسئولین سیاسی کشور؟
مهم‌تر از همه مسئولین اقتصادی کشور؟
تا به حال به مسئولین مذهبی و دینی کشور فکر کرده‌اید؟
چقدر به اشکالات و مشکلات مسئولین فکر کرده‌اید؟

خطای «مسئولین» (با همه تنوع آن) در «ین» است. باید با «ان» بنویسید. «مسئولان» درست است!
مثال‌های دیگر:
روحانیون> روحانیان
معلمین> معلمان

توضیح: جمع عاقل در فارسی با «ان» است. مثل: استادان. (اساتید غلط است.)

تذکر: قواعد نگارش رسانه‌ای را درست رعایت کنیم!