شمرشناسی
معلوم نیست فردا چه تعداد از کارهای ما شبیه او باشد؛

خدا می‌داند!
خدا فقط یک امام حسین علیه‌السلام داشت تا به شمر نشان بدهد  
تو شمری!
شمر –قاتل امام-
ولی برای همه‌ی ما که نمی‌تواند یک امام حسین علیه‌السلام آماده کند
 تا ما خودمان را نشان دهیم.

دومین جلد از مجموعه کتاب‌های زیر خیمه حسین علیه‌السلام (مجموعه کتاب‌های کاربردی عاشورا از شهدا تا سیدالشهداء) از سوی ماه‌نامه فرهنگی سیاسی حیات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شد.
سلامتی همه بچه‌هایی که زحمت کشیدن ولی اسمی از خودشون توی کتاب نیست، صلوات.
http://www.hayatmag.ir/post/50