خبر اول bbc، ccn و چندین سایت خبری معروف، حضور بی نظیر مردم ایران در انتخابات  ریاست جمهوری اسلامی ایران بود.

برای مثال در بی بی سی:

Millions of Iranians were said to have voted in the first few hours

همیشه باید به این مردم حاضر در صحنه تبریک گفت و تشکر کرد.