اشاره: باید کتاب خواند. راه دیگری هم نیست! کتابخوانی باید در برنامه ثابت زندگی روزمره قرار گیرد.

معرفی کتابهای مطالعه شده در سال جاری: شصتمین کتاب

عنوان: دانستنی های فرهنگ؛ کتاب 29: شایعه

دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی در معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کار جالبی کرده است و آن هم تولید کتابهای جیبی و کوچک در موضوعات مختلف فرهنگ و سیاست و علوم اجتماعی با عنوان دانستنی های فرهنگ و سیاست.

کتاب شایعه هم از این کتابهاست؛ نوشته محمد مهدی کوشا.

کتاب با تعاریف شایعه و بررسی انواع آن شروع می شود، از انگیزه ها، چگونگی فرآیند آن می گوید و با مثالهای جالب شما به فهم بهتر کمک می کند. با نگاهی به مساله افک در قرآن، به بررسی شایعه در اسلام و راهکارهای اسلامی می پردازد و بحث را با چگونگی پیشگیری، خنثی کردن و مقابله با شایعات اجتماعی کامل می کند.

من این کتاب رو هفته قبل تو قطار تهران- ساری خوندم.

کتابشناسی:

مجموعه کتابهای دانستنی های فرهنگ: کتاب 29: شایعه، محمد مهدی کوشا، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی در معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، 1388، 55ص.