این پیرمرد عاشق، تنها عاشق حضرت روح الله نبود، او برای تجدید میثاق با امام خامنه ای می آمد؛ اصلا به همین دلیل هم عکس احمدی نژاد را در پیشاپیش کاروان تک نفره خود داشت
من اگر سید حسن مصطفوی بودم؛
من اگر جای موسسه تنظیم و حفظ و نشر آثار امام خمینی سلام الله بودم؛
من حتی اگر برای تبلیغات خودم هم که شده بود؛
برای کسب منزلت اجتماعی هم که شده بوده؛ 
برای حاج غلامعباس دشتابی در ورودی حرم حضرت روح الله یک مجسمه بزرگ نصب می کردم.
سران همه دولتهای جهان، سیاستمداران، ورزشکاران، هنرمندان، همه شخصیتها و حتی همه مدعیان عشق باید بدانند، حضرت روح الله عاشقی داشت که تا 20 سال بعد رفتن خمینی کبیر، هر سال با پای پیاده از جهرم، (جهرم در استان فارس قرار دارد! خیلی جنوبی است. با اتوبوس 17 ساعت طول می کشد!) به دیدارش می آید تا بگوید ما هنوز با آرمانهای تو عهد محکمی داریم. ما هنوز می گوییم مرگ بر آمریکا. ما هنوز با استکبار مخالفیم. ما هنوز... او حتی با امام خامنه ای هم پیمان داشت. حتی با رئیس جمهور محبوب: محمود احمدی نژاد (عکس ها را ببینید!)
او نه تنها با خمینی که با امام خامنه ای و محمود احمدی نژاد هم پیمان داشت
همه بدانند خمینی چه عاشقانی دارد...
آری! مجسمه ای بزرگ که هیچ کس نتواند آن را بدزدد. مثل روزنامه سنگی داریوش، به زبانهای مختلف امروز دنیا، توضیح دهند که بیست سال برای یک پیرمرد آن هم از راه دور و با پای پیاده یعنی چه. به دنیا بگوید، در قرن بیست و یکم می توان در راه محبوب فدا شد فداشدنی.
چه کسی این مجسمه را خواهد ساخت؟
نمی دانم شاید خمینی هنوز هم از این عشاق دارد. اصلا اگر عمو غلام به خاطر كهولت سن، خستگی راه و كمبود آذوقه سفر به سرای باقی نمی شتافت، چه کسی می فهمید خمینی چنین عشاقی دارد؟ عشق به خمینی عشق به همه خوبی هاست.
قربان پاهای پیاده ات، عمو غلام
خبر درگذشت پیرمرد زائر جهرمی، امسال وقتی که تا شهرضا اصفهان آمد ولی آذوقه نداشت و رفت +