سه مقدمه

کارهای فرهنگی ایجابی قشنگ هستند. 

کتاب را بیش از هر چیز دوست دارم.

بعضی از دوستانم به کار فرهنگی در زمینه کتاب مشغول هستند.

---

به سایت رواق سر بزنید و در مسابقات کتابخوانی شرکت کنید!

گروه فرهنگی رواق


گروه فرهنگی پژوهشی رواق متشکل از جمعی از دانشجویان نخبه و فعال فرهنگی است که با هدف گسترش و تبیین بیانات و اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب و گسترش فرهنگ کتابخوانی در سال 1388 تشکیل گردیده است. این گروه تاکنون 8 مسابقه سراسری کتابخوانی برگزار کرده است:


1)      مسابقه سراسری کتابخوانی کاروان آفتاب

2)      مسابقه سراسری کتابخوانی شرح ماجرا (مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون فتنه سال 88)

3)      مسابقه سراسری کتابخوانی مقام زن (آراء شهید مطهری در ارتباط با جایگاه زن)

4)       مسابقه سراسری کتابخوانی انس با قرآن (مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون انس یا قرآن کریم)

5)       مسابقه سراسری کتابخوانی حماسه ی حسینی (شهید استاد مطهری)

6)       مسابقه سراسری کتابخوانی نقشه ی نقش بر آب (مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون فتنه ی سال  88)

7)       مسابقه سراسری کتابخوانی کانون محبت (مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون جایگاه زن در جهان امروز )

8)       مسابقه سراسری کتابخوانی ضیافت (مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون جایگاه دعا در زندگی انسان )

اعضای شورای سیاستگذاری این گروه در سایت رسمی آن‌ها به نشانی http://www.bookfest.ir به شرح ذیل معرفی شده‌اند:

1)      محمد جعفر کبریایی، کارشناس ارشد  معارف اسلامی و مدیریت

2)      محمد نوریان، کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

3)      جواد علی صفایی، کارشناسی ارشد فقه و قران

4)      امیرحسین سعادتی، کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق

5)      سید مهدی خلیل‌زاده،  کارشناس ارشد معارف اسلامی و حقوق