حاج محمود! علف هرز یادت نره!

در باغ انقلاب،

هر علفی به صرف سبز بودن مفید نیست. شاید علف هرز باشد!

خیلی ها ظاهرا سبزند ولی بهتر که نگاه می کنی، می بینی علف هرزند.

باغبان احمدی نژاد! منتظریم!