ولی معظم فقیه، آیت الله العظمی سید علی آقای خامنه ای هر سال را متناسب با شرایط آن سال، نامگذاری میکنند.

البته این نامگذاری با نگاهی به چشم انداز بیست ساله و موقعیت کشور در دهه چهارم انقلاب اسلامی (که خود این دهه به «عدالت و پیشرفت» نامگذاری شده است.) اتفاق می افتد.

این نامگذاری برکات فراوانی دارد؛ همین طور هم آفاتی داشته است. 

چیزی که اینجا میخوام بنویسم درباره شعار سال نظام جمهوری اسلامی نیست.

البته زیاد هم نمیخوام بنویسم.

خوب است هر کدام از ما، برای هر سال خود، یک اسم و شعار انتخاب کنیم. چه بسا همت ما از مسئولان جمهوری اسلامی بیشتر بود و به هدفمان رسیدیم! در هر صورت هم چیزی از دست نمیدهیم. 

کمی فکر و آینده نگری کنیم. ده سال آینده را امروز ببینیم. خب، امسال میخواهیم چه کنیم؟

---

* شاید چند افق ورزشی، اقتصادی، معنوی، علمی و... انتخاب کنید و چند شعار خوب هم بسازید. اما «اقدام و عمل» را فراموش نکنید.

* این اتفاق میتواند در سطح خانواده، سازمان، هم دوره ای ها و... هم اتفاق بیفتد.

* تجربه کنید!

 * کمی افق نگاه تان را بالاتر ببرید. خوبه، ممنون!