اشاره:
خلاصه نویسی و فیش نویسی از مهارتهای تحصیلی هستند که خیلی مهمند. شیوه های مطالعه و خلاصه نویسی من در طول دوران تحصیل دچار تغییرات و تحولات زیادی شده اند. البته من جهت اونها را مثبت می بینم! امروز هم به اینجا رسیدیم که این طوری مطالعه کنم. بعدها بیشتز توضیح خواهم داد.

 

 

امتداد

امتداد49،بهمن88

تبیین نسبت دفاع مقدس و آینده انقلاب در کلام امام: 1-29تیر دو روز بعد قطعنامه: نگذارید پیشکوستان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره به فراموشی سپرده شوند. 2-اگر بر کشوری ندای دلنشین تفکر بسیجی طنین اندازد، چشم طمع دشمنان از آن دور خواهد شد، وگرنه باید منتظر هر حادثه ای بود. (2آذر67)

*سنجش قدرت و نفوذ تمدنها: تاثیرات فرهنگی و رسانه ای

*ابعادتاثیرگذاری جنگ به مثابه یکی از بنیادهای تمدنی ایران:1-در شکلگیری قانون و ساختارحکومتی2-رزمندگان سابق=راهبران ایران جدید3- تغییرات فرهنگی اجتماعی و مردم شناسی:مهاجرت،تحصیلات،رشداقتصادی4-تاثیر آن و احتمال وقوع مجدد آن بر فرهنگ عمومی:معنوی کردن جامعه،محتاط و منتظر تغییرات جدی، در اضطراب و هیجان5-اولویت بندی منابع که رشد و عقب ماندگی متاثر از آنست.

داستان و شعر رسانه های مادر: مولد در خدمت تولید پیامهای رسانه ای دیگر مثل موسیقی ونوا از شعر؛ فیلم و نمایش و نقاشی و حجم از داستان. از سوی دیگر، جنس ادبیات از کلام است و کلام انتقال دهنده اغراض و اندیشه ها.سنخیت اینها>استفاده مکاتب بشری و الهی برای عرضه مفاهیم خود. نمایندگان ایسم ها و اندیشه ها در ادبیات رسالت اصلی خود را توسعه آن اندیشه می دانند.

*دفاع:نوعی زندگی.3ع: ان الحیاة عقیدة و جهاد>نه از سر هیجان و برتری طلبی (حیوانی) بلکه از روی اندیشه >امتداد دفاع در طول زمان و خلاصه نشدن در جبهه نظامی ص5

سه فیلم شاخص:نماددیدگاههای رابطه جنگ و امروز: آژانس شیشه ای:شهادت پایان قصه: چالش 2دیدگاه:تلف کردن وقت و سرمایه جامعه. فیلم شیدا:از میان رفتن رزمنده در ریاپروری جامعه. فیلم لیلی با من است و اخراجیها: جلوگیری از گسست جامعه با جنگ: یک لوطی یا منفعت شخصی هم می تواند.

ادب و هنر باید پلی از گذشته دفاع مقدس به آینده انقلاب برقرار کند. ص6 (زبان پس از جنگ، محمدصادق دهنادی).

یکسان سازی: از ویژگی های مدرنیسم. مگر شهدا یکسان فکر می کردند که روی قبرشان یک جمله امام را بنویسیم؟ شاید یک دو بیتی باباطاهررا برای طرح نگاهشان به زندگی ترجیح می دهند.ص 9یکسانی: احساس که عده ای سرباز وظیفه اجباری رفتند. ماکزیمم تاثیر در خود موزه های قبورشهدا ست: زنده ترین موزه فرهنگی

به سازی کنند: مرمت آثار باستانی یک رشته دانشگاهی. ص10 (کوشکی، بهشت زهرا گورستان واشنگتن نیست)

کاتولیک تر از پاپ
آنتی سیمیتیزم:خودزنی یهود برای مظلوم نمایی و سوء استفاده از افکارعمومی: کشته سازی و صحنه سازی ص20

تلقین به یهودیان که هیج جا جز فلسطین امنیت ندارند.

ص21

جنبشهای متاثر از انقلاب23

معاودین: عراقیهای ایرانی الاصل که برگشتند35

ک.انقلاب و بازتاب جهانی آن جان ال اسپوزیتو در کم اثر بودن و تاثیرات انقلاب اسلامی بر کشورهای اسلامی محمدباقرحشمت زاده در اثرات انقلاب.49

لوگوی امتداد: بچه هایی برفراز مناره مسجد فاوص64

جهاد فرهنگی: حمایت از جریان حق طلبی و تضعیف باطل ص 50