نحن والله المستضعفون-بحارالانوار ج51 ص 64 باب

مستضعفین را کردند آسیب پذیر تا مستکبرین را نجات دهند!

چرا آسیب رسان نداریم؟

(برداشتی آزاد از کتاب:

شهید حقیقت: «مجموعه مقالات» شهید آوینی به روایت بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام)