خواستم به سوالات و شبهات پست قبل (+) بپردازم، باشد وقتی دیگر.
اعتکاف، ارتباطی است به بی‌نهایت.
انقلاب اسلامی رو برای گسترش این ارتباط، سپاس می‌گویم.
(+)