فرصت حضور

دیدار مقام معظم رهبری با ارکان شجره طیبه صالحین
همه که نمی‌توانند در دیدار رهبری با صالحین (چهارشنبه همین هفته، بیت رهبری) صحبت کنند...

اگر قرار باشد شما جلوی آقا صحبت کنید، چی می‌گید؟

با دوربین تلفن همراه‌تان از یک دقیقه صحبت خود فیلم بگیرید و برای ما بفرستید!

هم‌چنین می‌توانید حرف‌هایتان را در قسمت نظرات این صفحه بنویسید:

https://salehin.ir/index/NewsShow/5861