پیشنهاد:
صفحه +سبک زندگی را در شبکه اجتماعی مجازی گوگل‌پلاس مشترک شوید!
کار قشنگی است در استخراج سبک زندگی از متن زندگی شهدا
حیات طیبه و زندگی پاکی این زندگی شهدا.
خیلی هم به درد امروز می‌خورد. مثل همین طرحی که به اشتراک گذاشته است:
سبک ِ زندگی از ابتدا این پست را به اشتراک گذاشته بود: