گفت: صلح از جنگ بهتر نیست آیا، دوستان؟!
گفتم از این هر دو بهتر، عدل نیست؟
-نیش‌خندی تلخ زد-
گفت: آخر عدل چیست؟
گفتم از نیش همانند تو گرگی سهم خود را پس گرفتن
آنچه می‌گویی تو، تنها بردگی‌ست
«صلح نیست؛
برّگی‌ست»

شعر از #محمد_قائمی_راد
حالا که برّه آفریده نشده‌ایم، برّگی هم نکنیم.

www.PavaraQi.ir | @PavaraQi
تازه بمانید: ble.im/join/NzBiYmQwYT