دکتر ابراهیم فیاض این هفته روی جلد همشهری آیه بود.
جمله هایی از حضرت استاد ابراهیم فیاض را با هم بخوانیم:
انقلاب ما، انقلاب کتاب بود. کتابخانه ها مرکز انقلاب شده بود.
ما آقای مطهری را به اسم مرتضی مطهری می شناختیم که پشت کتابهایش چاپ می شد. حتی نمی دانستیم روحانی است. ولی کتابهایش را با شوق می خواندیم....
الان مغز نظام رسانه ای کشور و تولید کتاب، بیشتر در اختیار اپوزیسیون است.
خودتان نتیجه گیری کنید.
دکتر فیاض دین به روایت تلویزیون، ابراهیم فیاض، همشهری جوان ویژه نامه آیه تیر 1389، ص 51.
آنانی که فیاض را نمی شناسند:
وی استاد برجسته دانشگاه تهران و امام صادق علیه السلام، که این روزها پایان نامه دکتری شان هم منتشر شده است. (البته 5 سال قبل هم چاپ شد ولی منتشر نشد!)
دین، فرهنگ و ارتباطات عنوان این کتاب است که نگرشی مردم شناسی دارد و چاپ و نشر بین الملل چاپ کرده. همچنین کتاب مردم شناسی دینی توسعه ایران هم از ایشان چاپ شده.
کتاب ایران آینده (ابرقدرتی ایران) هم که در نمایشگاه به چاپ دوم رسیده بود.
هر شماره نشریه های پگاه حوزه و هفته نامه پنجره مزین به یادداشتی از ایشان است.
14 سال تحصیلات حوزوی و سپس تحصیلات دانشگاهی جدی (دکتری فرهنگ و ارتباطات) از فیاض اعجوبه ای علمی ساخته است که بسیار محبوب محافل دانشجویی است.